با سلام

 به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته پنجشنبه مورخ 98/3/9 توسط جناب آقای دکتر نورمحمدی در محل دانشکده برگزار می گردد.