با سلام

 

به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می رساند که برای استناد بهResearcher ID  و  Orchid#  های شما ، نیاز بهcitation  می باشد . خواهشمند است نسبت به اخذ IDهای فوق اقدام نموده و آنها را به معاونت پژوهش دانشکده اعلام فرمایید.

 

 

با سلام

 به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می رساند که با توجه به سرعت گرفتن اینترنت و افزایش ظرفیت ایمیل آکادمیک، شایسته است از آن پلتفرم برای مکاتبات استفاده نمایید. ضمناً اگر آدرس ایمیل آکادمیک غیر فعال شد و یا برای گرفتن آن اقدامی نشده است خواهشمند است به سایت کامپیوتر دانشگاه، جناب آقای مهندس هاشمی مراجعه فرمایید . شایسته است آدرس ایمیل آکادمیک خود را در اختیار این معاونت قرار دهید تا از این به بعد از آن طریق مکاتبات صورت گیرد.