مطالب


ژورنال کلاب مورخه  99/07/24

ژورنال کلاب مورخه 99/07/24 اطلاعیه

۱۳۹۹/۰۷/۲۱
با سلامبه اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 99/07/24توسط جناب آقای دکتر مومن...
کارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هوایی

کارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هوایی اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۱۵
با سلام این هفته مورخ 98/5/17 به علت برگزاریکارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هواییجلسه...
ژورنال کلاب مورخه 98/3/30

ژورنال کلاب مورخه 98/3/30 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۳/۲۶
با سلامبه اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 98/3/30 توسط جناب آقای دکتر شاه...
ژورنال کلاب مورخه  98/3/23

ژورنال کلاب مورخه 98/3/23 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۳/۲۰
با سلامبه اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 98/3/23 توسط جناب آقای دکتر اسلامی...
ژورنال کلاب مورخه 98/3/9

ژورنال کلاب مورخه 98/3/9 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۳/۰۵
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته پنجشنبه مورخ 98/3/9 توسط جناب آقای دکتر...
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱
با سلام به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می رساند که برای استناد بهResearcher ID و Orchid# های...
ژورنال کلاب مورخه 98/3/2

ژورنال کلاب مورخه 98/3/2 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۲۹
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مرخه 9/3/2 توسط جناب آقای دکتر خسروی...
ژورنال کلاب مورخه 98/02/26

ژورنال کلاب مورخه 98/02/26 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۲۲
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب پنجشنبه مورخه 98/2/26 توسط جناب آقای دکتر اسلامی...
ژورنال کلاب مورخه 99/8/8

ژورنال کلاب مورخه 99/8/8 اطلاعیه

جدید
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب پنجشنبه مورخه 99/8/8 ساعت 8 صبح توسط جناب آقای دکتر امینیان...
ژورنال کلاب مورخه 99/8/8

ژورنال کلاب مورخه 99/8/8 اطلاعیه

جدید
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب پنجشنبه مورخه 99/8/8 ساعت 8 صبح توسط جناب آقای دکتر امینیان...
ژورنال کلاب مورخه 98/2/19

ژورنال کلاب مورخه 98/2/19 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۱۴
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند ژورنال کلاب این هفته مورخه 98/02/19 توسط جناب آقای دکتر اسلامی...
ژورنال کلاب مورخ 98/2/12

ژورنال کلاب مورخ 98/2/12 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۰۷
به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 98/2/12توسط جناب آقای دکتر مومن زاده در...
ژورنال کلاب  مورخه 98/02/5

ژورنال کلاب مورخه 98/02/5 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۱/۳۱
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند ژورنال کلاب این هفته مورخه 98/02/5 توسط جناب آقای دکتر آوخ در...
ژورنال کلاب مورخه 98/01/29

ژورنال کلاب مورخه 98/01/29 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۱/۲۴
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند ژورنال کلاب این هفته مورخه 98/01/29 توسط جناب آقای دکتر نور محمدی...
ژورنال کلاب مورخه 98/1/22

ژورنال کلاب مورخه 98/1/22 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۱/۱۸
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 98/01/22 توسط جناب آقای دکتر شاه...