مطالب


فنوتیپ پزشکان نظامی

فنوتیپ پزشکان نظامی پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
فنوتیپ پزشکان نظامی
خلأ آیین نامه های سازمانی در مطالعات کوهورت

خلأ آیین نامه های سازمانی در مطالعات کوهورت پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
خلأ آیین نامه های سازمانی در مطالعات کوهورت
تربیت افسران حفظ و ارتقای سلامت

تربیت افسران حفظ و ارتقای سلامت پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
/تربیت افسران حفظ و ارتقای سلامت
از هرمز تا هرمز

از هرمز تا هرمز پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
از هرمز تا هرمز
نگاهی به مهندسی سیستم و مدیریت آن

نگاهی به مهندسی سیستم و مدیریت آن تحقیق/پژوهش

۱۳۹۸/۰۳/۲۲
نگاهی به مهندسی سیستم و مدیریت آن
دانشگاه های علوم پزشکی نظامی و چالش های پژوهشی

دانشگاه های علوم پزشکی نظامی و چالش های پژوهشی تحقیق/پژوهش

۱۳۹۸/۰۳/۲۲
دانشگاه های علوم پزشکی نظامی و چالش های پژوهشی
هایپوکسیا(Hypoxia)

هایپوکسیا(Hypoxia) پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۲/۱۴
هایپوکسیا(Hypoxia) چیست و چه خطراتی در هوانوردی دارد؟ به طور کلی، هرچه به ارتفاعات بالاتر میرویم...
توان رزم

توان رزم پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۱۱/۱۳
/آمادگی فیزیکی و تاب آوری در نبردهاآمادگی محیطی در تاب آوری و رزیلینستغذیه و رزیلینسی
مدیریت بحران ها

مدیریت بحران ها پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۰۸/۰۱
/مدیریت بحران ها
طب نظامی یا طب با روکش نظامی

طب نظامی یا طب با روکش نظامی پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۰۸/۰۱
/طب نظامی یا طب با روکش نظامی
طب نظامی و ابعاد شناختی

طب نظامی و ابعاد شناختی پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۰۸/۰۱
/طب نظامی و ابعاد شناختی
طب سنتی و طب نظامی_سنخیت ها و فاصله ها

طب سنتی و طب نظامی_سنخیت ها و فاصله ها پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۰۸/۰۱
/طب سنتی و طب نظامی_سنخیت ها و فاصله ها
درمان با اکسیژن پرفشار   مدیریت زخم های هایپوکسیک

درمان با اکسیژن پرفشار مدیریت زخم های هایپوکسیک پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۰۸/۰۲
/درمان با اکسیژن پرفشار مدیریت زخم های هایپوکسیک
ژن و دکترین

ژن و دکترین پژوهش و فناوری

۱۳۹۷/۰۸/۰۱
/ژن و دکترین