مطالب


ژورنال کلاب مورخه  99/07/24

ژورنال کلاب مورخه 99/07/24 اطلاعیه

۱۳۹۹/۰۷/۲۱
با سلامبه اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 99/07/24توسط جناب آقای دکتر مومن...
فنوتیپ پزشکان نظامی

فنوتیپ پزشکان نظامی پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
فنوتیپ پزشکان نظامی
خلأ آیین نامه های سازمانی در مطالعات کوهورت

خلأ آیین نامه های سازمانی در مطالعات کوهورت پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
خلأ آیین نامه های سازمانی در مطالعات کوهورت
تربیت افسران حفظ و ارتقای سلامت

تربیت افسران حفظ و ارتقای سلامت پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
/تربیت افسران حفظ و ارتقای سلامت
از هرمز تا هرمز

از هرمز تا هرمز پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۶/۱۱
از هرمز تا هرمز
کارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هوایی

کارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هوایی اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۵/۱۵
با سلام این هفته مورخ 98/5/17 به علت برگزاریکارگاه مدیریت هایپوکسی در هوانوردی و انتقال هواییجلسه...
ژورنال کلاب مورخه 98/3/30

ژورنال کلاب مورخه 98/3/30 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۳/۲۶
با سلامبه اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 98/3/30 توسط جناب آقای دکتر شاه...
نگاهی به مهندسی سیستم و مدیریت آن

نگاهی به مهندسی سیستم و مدیریت آن تحقیق/پژوهش

۱۳۹۸/۰۳/۲۲
نگاهی به مهندسی سیستم و مدیریت آن
دانشگاه های علوم پزشکی نظامی و چالش های پژوهشی

دانشگاه های علوم پزشکی نظامی و چالش های پژوهشی تحقیق/پژوهش

۱۳۹۸/۰۳/۲۲
دانشگاه های علوم پزشکی نظامی و چالش های پژوهشی
ژورنال کلاب مورخه  98/3/23

ژورنال کلاب مورخه 98/3/23 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۳/۲۰
با سلامبه اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مورخ 98/3/23 توسط جناب آقای دکتر اسلامی...
ژورنال کلاب مورخه 98/3/9

ژورنال کلاب مورخه 98/3/9 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۳/۰۵
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته پنجشنبه مورخ 98/3/9 توسط جناب آقای دکتر...
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشکده طب هوافضا و زیر سطحی اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۳۱
با سلام به استحضار اعضای محترم هیأت علمی می رساند که برای استناد بهResearcher ID و Orchid# های...
ژورنال کلاب مورخه 98/3/2

ژورنال کلاب مورخه 98/3/2 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۲۹
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب این هفته مرخه 9/3/2 توسط جناب آقای دکتر خسروی...
ژورنال کلاب مورخه 98/02/26

ژورنال کلاب مورخه 98/02/26 اطلاعیه

۱۳۹۸/۰۲/۲۲
با سلام به اطلاع عزیزان می رساند جلسه ژورنال کلاب پنجشنبه مورخه 98/2/26 توسط جناب آقای دکتر اسلامی...
هایپوکسیا(Hypoxia)

هایپوکسیا(Hypoxia) پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۲/۱۴
هایپوکسیا(Hypoxia) چیست و چه خطراتی در هوانوردی دارد؟ به طور کلی، هرچه به ارتفاعات بالاتر میرویم...